Camíde Reg de la Vinya s/n Calabuig – Bàscara Girona 17483 · Tels (+34) 972 560 033 – (+34) 607 484 646 info@newtree.cat

New Tree convertim un desert en un jardí

Jardins verticals

Una nova tendència són els jardins verticals, pots donar un ambient diferent i acollidor tant en interior com exteriors, restaurants, sales d’espera, escoles, empreses … oferrim infinits dissenysamb nombrosos beneficis a nivell econòmic, ecològic i social. 

 

Una façana vegetal ajuda a purificar l’aire, reduir la temperatura ambient, regular la temperatura i promou la biodiversitat a la ciutat. Els jardins verticals formen part de la construcció bioclimàtica. I, és més, la gent és més feliç en un entorn verd que en un entorn gris.