Camíde Reg de la Vinya s/n Calabuig – Bàscara Girona 17483 · Tels (+34) 972 560 033 – (+34) 607 484 646 info@newtree.cat

New Tree convertim un desert en un jardí

Servei de podes

La poda d’arbres és fonamental, si es realitza correctament, per allargar la vida dels mateixos, ara bé s’ha de fer només si és necessari. Objectius de la poda d’arbres:

Mantenir un desenvolupament correcte dels arbres, millora de la seva salut i estructura.

Adequar l’arbre a l’espai on es desenvolupa.

Evitar la caiguda de branques que podrien fer mal a les persones o els béns, i descarregar de pes el brancatge.

Evitar que el brancatge afecti el pas de vianants, vehicles, senyals viàries …

Reequilibrar els arbres o les copes mal formades, millorant la seva bellesa.

Evitar que s’estenguin les malalties.