Camíde Reg de la Vinya s/n Calabuig – Bàscara Girona 17483 · Tels (+34) 972 560 033 – (+34) 607 484 646 info@newtree.cat

New Tree convertim un desert en un jardí

Tanques i murs de contenció

Fem tot tipus de tanques, tant les metàl·liques o de fusta totalment adaptades a l’entorn per minimitzar l’impacte visual.

Murs de contenció per anivellar terrenys.