Camíde Reg de la Vinya s/n Calabuig – Bàscara Girona 17483 · Tels (+34) 972 560 033 – (+34) 607 484 646 info@newtree.cat

New Tree convertim un desert en un jardí

Terres i substrats

El sòl és fonamental per a l’èxit dels jardins sostenibles i proporciona importants beneficis ambientals. L’ús de pràctiques de jardineria sostenibles pot ajudar-nos a restaurar els beneficis que brinden els nostres sòls i es molt recomanable fer aportacions de terra, tant podem servir en format de sacs com am box o camions.


La grava funciona molt bé com coberta de la taulada en parterres o tant sols per decorar parts d’un jardí. A més d’ajudar a el drenatge de l’aigua, mantenen la temperatura de terra i contribueixen a que estigui ben airejat. Això esmorteeix l’efecte de les altes temperatures i ajuda a protegir les arrels de les plantes